9 datasets

Přehled faktur ÚZSVM

Soubor představuje přehled uhrazených faktur Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále ÚZSVM). ÚZSVM je tzv. organizační složkou státu, která je financovaná zcela ze zdrojů státního rozpočtu. Proto uhrazené částky uváděné u přehledu faktur (popř. dobropisů) jsou vždy výdaji státního rozpočtu.

Report provozních nákladů MF

Skutečné provozní náklady Ministerstva financí za sledované období. Údaje vypovídají o spotřebě materiálu, služeb a mzdových prostředků MF v daném období. Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Faktury Ministerstva financí ČR - seznam faktur

Přehled uhrazených faktur Ministerstva financí ČR a seznam partnerů Ministerstva financí ČR. Soubor Seznam partnerů MF obsahuje partnery, se kterými MF v současnosti spolupracuje i partnery zneplatněné, tj. partnery, se kterými byla spolupráce ukončena. Dále je v souboru Seznam partnerů uveden kód partnera, pomocí kterého je možné tento soubor propojit s s přehledem faktur za roky 2010-2014.