Popis: 
Jedná se o časové řady hodnot příjmů, výdajů, salda, zdrojů a užití a dluhu veřejných rozpočtů ČR, včetně jejich dílčích položek, v metodice GFS 2001; a dále o časové řady hodnot příjmů, výdajů, salda a dluhu sektoru vládních institucí ČR, včetně jejich dílčích položek, a o stručný přehled salda, dluhu a transakcí sektorů vládních institucí členských států EU v metodice ESA 2010. Údaje za ČR jsou vyjádřeny v mld. Kč, u důležitějších agregátů je rovněž uveden podíl v % HDP a růst v %. Údaje za EU jsou vyjádřeny v % HDP. Více viz https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/fiskalni-vyhled .

Data a další zdroje

Katalogizační záznam

Skupina dat
Klíčová slova
Téma
Economics
Frekvence publikace
Annual
Související geografické území - prvek z RÚIAN
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/stat/1
Poskytovatel dat
MF

Sdílet na sociálních sítích