Seznam všech datových sad

Legislativa a právní služby

Náhrady škod (poslední aktualizace: 29. 1. 2020)
Náklady státu za právní zastoupení (poslední aktualizace: 5. 3. 2020)
Základní sazby zahraničního stravného (poslední aktualizace: 18. 12. 2019)

Generální finanční ředitelství

Daň z příjmů fyzických osob (poslední aktualizace: 10.12.2018)
Daň z příjmů právnických osob (poslední aktualizace: 10.12.2018)
Daňová statistika (poslední aktualizace: 10.12.2018)
Počet aktivních a evidovaných daňových subjektů (poslední aktualizace: 10.12.2018)
Přehled inkasa vybraných daní (poslední aktualizace: 10.12.2018)
Statistika žádostí podle zákona 106/1999 Sb. (poslední aktualizace: 9.4.2019)
Uplatněná odčitatelná položka dary (poslední aktualizace: 10.12.2018)
Vybrané údaje z daňových přiznání DPH (poslední aktualizace: 10.12.2018)
Výnosy daní do místních rozpočtů a státních fondů (poslední aktualizace: 10.12.2018)
Vývoj počtu daňových přiznání (poslední aktualizace: 2.8.2019)

Generální ředitelství cel

Kontrolní činnost v systému elektronického mýtného a systému časového zpoplatnění (poslední aktualizace: 1.7.2019)
Kontroly v oblasti EET (poslední aktualizace: 25. 1. 2019)
Kontroly v oblasti práv duševního vlastnictví (poslední aktualizace: 1.6.2019)
Kontroly v oblasti zaměstnávání cizinců (poslední aktualizace: 24. 1. 2019)
Statistika z oblasti hazardních her (poslední aktualizace: 24. 1. 2019)
Výsledky celního a daňového řízení - clo a spotřební daň (poslední aktualizace: 28. 03. 2013)

Dotace

Dotace - DotInfo (poslední aktualizace: 3. 2. 2020)
Dotace - IS CEDR III (poslední aktualizace: 10. 12. 2019)
Dotace - IS CEDR III - Číselník členění finančních prostředků (poslední aktualizace: 1.9.2016)
Dotace - IS CEDR III - Číselník dotačních titulů (poslední aktualizace: 1.9.2016)
Dotace - IS CEDR III - Číselník finančních zdrojů (poslední aktualizace: 1.9.2016)
Dotace - IS CEDR III - Číselník poskytovatelů dotací (poslední aktualizace: 1.9.2016)
Dotace - IS CEDR III - Číselník účelových znaků (poslední aktualizace: 1. 9. 2016)

Provoz a efektivita státu

Centrální registr administrativních budov (poslední aktualizace: 31.12.2019)
Monitor státní pokladny (poslední aktualizace: 30. 6. 2019)
Státní pokladna - číselníky
Účetní výkazy za Českou republiku (poslední aktualizace: 9. 1. 2020)

Makroekonomické statistiky

Fiskální výhled ČR (poslední aktualizace: 4. 8. 2020)
Konvergenční program ČR (poslední aktualizace: 4. 8. 2020)
Makroekonomická predikce (poslední aktualizace: 14. 4. 2020)

Regulace hazardu

Obecně závazné vyhlášky obcí regulující loterie a jiné podobné hry (poslední aktualizace: 15. 7. 2020)
Přehled povolených technických herních zařízení (poslední aktualizace: 2. 7. 2020)
Přehled provozovatelů loterií a jiných podobných her (poslední aktualizace: 3. 7. 2020)
Výsledky z provozování loterií a jiných podobných her (poslední aktualizace: 21. 6. 2018)

Provoz resortu Ministerstva financí

Faktury Ministerstva financí ČR - položka rozpočtu (poslední aktualizace: 1. 7. 2020)
Faktury Ministerstva financí ČR - seznam faktur (poslední aktualizace: 1. 7. 2020)
Jednotkové ceny nakupovaných komodit na Ministerstvu financí ČR (poslední aktualizace: 2. 2. 2016)
Objednávky Ministerstva financí ČR - detail (poslední aktualizace: 6. 8. 2020)
Objednávky Ministerstva financí ČR - seznam objednávek (poslední aktualizace: 4. 8. 2020)
Přehled faktur ÚZSVM (poslední aktualizace: 10.6.2020)
Report provozních nákladů MF (poslední aktualizace: 11. 11. 2019)
Smlouvy Ministerstva financí ČR - seznam smluv (poslední aktualizace: 6. 8. 2020)
Smlouvy Ministerstva financí ČR - vazba na faktury (poslední aktualizace: 6. 8. 2020)

Státní rozpočet

Čistá pozice ČR vůči EU (poslední aktualizace: 4. 8. 2020)
Pokladní plnění státního rozpočtu (poslední aktualizace: 1. 8. 2020)
Statistika státního dluhu (poslední aktualizace: 28. 8. 2015)
Státní rozpočet (poslední aktualizace: 7. 1. 2020)
Vládní finanční statistika GFS 2001 (poslední aktualizace: 4. 08. 2016)

Ostatní (mimo kategorie)

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů (poslední aktualizace: 5. 1. 2018)
Daňové úlevy 2011-2012 (poslední aktualizace: 23. 12. 2014)
ICT náklady resortů MF, MO, MMR, MŽP, MSp a MD 2005 - 2014 (poslední aktualizace: 20. 2. 2015)
Platba státu za státní pojištěnce (poslední aktualizace: 16. 4. 2020)
Přezkoumání hospodaření (poslední aktualizace: 29. 11. 2019)
Státní záruky (poslední aktualizace: 30. 09. 2014)
Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření (poslední aktualizace: 6. 8. 2020)
Vývoj stavebního spoření (poslední aktualizace: 6. 8. 2020)