Aplikace nad otevřenými daty

Přezkoumání hospodaření

Aplikace Zkoumejprezkum vizualizuje dataset Výsledky přezkumu hospodaření za rok 2013. Cílem přezkoumání je zkontrolovat, zda územní samosprávný celek dodržel všechny právní předpisy, kterými je povinen se řídit při svém hospodaření. Cílem této aplikace je občanům aktivně zpřístupnit výsledky tohoto přezkumu hospodaření.

Přejít na aplikaci ⇒

Supervizor - rozklikávací výdaje MF

Projekt supervizor vizualizuje dataset Přehled faktur Ministerstva financí ČR. Podle kategorií lze dohledat jednotlivá data z faktur, kde je ihned vidět částka, dodavatel, předmět faktury a další informace.

Přejít na aplikaci ⇒