86 datových sad

Přezkoumání hospodaření

Výsledky přezkoumání hospodaření. Data mají v jednotlivých rocích trochu odlišný charakter, před jejich využitím je potřeba nastudovat přiložený komentář a vzít ho při analýze v úvahu.

Vývoj stavebního spoření

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice, Soubor obsahuje data zveřejňovaná na webových stránkách ministerstva ( [https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/stavebni-sporeni/vyvoj-stavebniho-sporeni](https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/stavebni-sporeni/vyvoj-stavebniho-sporeni) ) upravená do strojově čitelném formátu.