Hlavní záložky

Smlouvy - seznam smluv

Schéma: 
 • cislo_smlouvy - evidenční číslo smlouvy přiřazené EKIS MF
 • typ_smlouvy - S: smlouva D: dodatek
 • povaha_smlouvy -O: odběratelská, D: dodavatelská
 • nazev_partnera
 • predmet
 • popis_smluvniho_typu - interní kategorizace smluv
 • castka - částka smlouvy
 • kod_stavu - V: vystavená (platná smlouva) U: ukončená (neplatná smlouva)
 • platnost_od
 • platnost_do
 • datum ucinnosti
 • zverejnit_v_rs - smlouva byla zveřejněna v rejstříku smluv