Hlavní záložky

Neplatné smlouvy MF

Popis: 
Export z interního informačního systému MF
Schéma: 
  • Smlouva – interní číslo, dle kterého je možné dohledat konkrétní smlouvu v interním informačním systému MF
  • Smluvní typ – S=smlouva nebo D=Dodatek
  • Stav popis – pokud je v souboru platné smlouvy hodnota Ukončená, znamená to, že samotná smlouva je ukončená, nicméně je platný dodatek smlouvy
  • Povinnost zveřejnit – obsahuje informaci, zda-li je smlouva i s obsahem zveřejněna na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/10013/
  • Přijatá faktura – obsahuje číslo faktury, které lze dohledat v datasetu obsahujícím faktury MF

.