14 datových sad

Náklady státu za právní zastoupení

Náklady státu za právní zastoupení v mezinárodních arbitrážích Podrobnější informace a vysvětlení jednotlivých částek viz https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/prehled-nakladu-za-pravni-sluzby

Náhrady škod

Žádosti o náhradu škody při výkonu veřejné moci (zákon č. 82/1998 Sb.) Přehled žádostí za rok 2011 - 2019 Přehled požadovaných a vyplacených částek 2011 – 2019 Počet aktuálně vedených soudních sporů

Fiskální výhled ČR

Jedná se o časové řady hodnot příjmů, výdajů, salda, zdrojů a užití a dluhu veřejných rozpočtů ČR, včetně jejich dílčích položek, v metodice GFS 2001; a dále o časové řady hodnot příjmů, výdajů, salda a dluhu sektoru vládních institucí ČR, včetně jejich dílčích položek, a o stručný přehled salda, dluhu a transakcí sektorů vládních institucí členských států EU v metodice ESA 2010.