5 datových sad

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Ministerstvo financí, v souladu s Nařízením vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, zveřejňuje tyto informace o osobách zapsaných v České republice ve veřejných rejstřících podle § 7 zákona č.

Přezkoumání hospodaření

Výsledky přezkoumání hospodaření. Data mají v jednotlivých rocích trochu odlišný charakter, před jejich využitím je potřeba nastudovat přiložený komentář a vzít ho při analýze v úvahu.

Náklady státu za právní zastoupení

Náklady státu za právní zastoupení v mezinárodních arbitrážích Podrobnější informace a vysvětlení jednotlivých částek viz https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/prehled-nakladu-za-pravni-sluzby