2 datových sad

Monitor státní pokladny

Datový katalog webové aplikace Monitor státní pokladny. Tato data jsou vhodná pro uživatele, kteří je potřebují pro další zpracování ve svých systémech. Kmenová data jsou k dispozici v podobě webových služeb, transakční data jsou k dispozici v podobě souborů CSV a také webových služeb. Data jsou aktualizována jednou za čtvrtletí společně s publikací dat daného čtvrtletí.

Státní pokladna - číselníky

Aktuální kmenová data pro využití v systémech, které přímo komunikují se systémem IISSP (např. EKIS Organizačních složek státu).