1 datových sad

Statistika z oblasti hazardních her

Počty kontrol a zjištěných porušení v oblasti hazardních her. Data od roku 2018 jsou ve formátu csv. Data za rok 2017 jsou ve formátu pdf na https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/hazard/Stranky/default.aspx?RootFolder=%2Fcz%2Fstatistiky%2Fhazard%2FStatistika%20kontrol%20z%20oblasti%20hazarnch%20her%2FStatistiky%20za%20rok%202017&FolderCTID=0x012000B5B2F4CFE4545D40A9E838B4159D2822&View