1 datových sad

Kontroly v oblasti EET

Kontroly v oblasti EET podle jednotlivých celních úřadů a typů porušení předpisů za rok 2018 ve formátu csv. Statistiku za rok 2017 ve formátu pdf naleznete na https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/eet/Stranky/default.aspx?RootFolder=%2Fcz%2Fstatistiky%2Feet%2FStatistika%20kontrol%20EET%2FStatistiky%20za%20rok%202017&FolderCTID=0x01200024A233BB92C00D40BBAE3EB4B5B8D02D&View={96829C98-AE