6 datových sad

Kontroly v oblasti EET

Kontroly v oblasti EET podle jednotlivých celních úřadů a typů porušení předpisů za rok 2018 ve formátu csv. Statistiku za rok 2017 ve formátu pdf naleznete na https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/eet/Stranky/default.aspx?RootFolder=%2Fcz%2Fstatistiky%2Feet%2FStatistika%20kontrol%20EET%2FStatistiky%20za%20rok%202017&FolderCTID=0x01200024A233BB92C00D40BBAE3EB4B5B8D02D&View={96829C98-AE

Statistika z oblasti hazardních her

Počty kontrol a zjištěných porušení v oblasti hazardních her. Data od roku 2018 jsou ve formátu csv. Data za rok 2017 jsou ve formátu pdf na https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/hazard/Stranky/default.aspx?RootFolder=%2Fcz%2Fstatistiky%2Fhazard%2FStatistika%20kontrol%20z%20oblasti%20hazarnch%20her%2FStatistiky%20za%20rok%202017&FolderCTID=0x012000B5B2F4CFE4545D40A9E838B4159D2822&View

Výsledky celního a daňového řízení - clo a spotřební daň

Příjmy Celní správy ČR dle výpisu z České národní banky a porovnání celkového předpokládaného výnosu cla a spotřebních daní do státního rozpočtu se skutečným výnosem. Tabulka obsahuje zůstatky na účtech CS ČR a porovnání celkového plánovaného výnosu se skutečným výnosem. Data jsou pouze od roku 2005 do roku 2012. Není známo, že by se plánovala podobná statistika pro další období.