63 datových sad

DotInfo

Dotace a návratné finančních výpomoci ze státního rozpočtu ČR

Přezkoumání hospodaření

Výsledky přezkoumání hospodaření. Data mají v jednotlivých rocích trochu odlišný charakter, před jejich využitím je potřeba nastudovat přiložený komentář a vzít ho při analýze v úvahu.