3 datových sad

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Ministerstvo financí, v souladu s Nařízením vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, zveřejňuje tyto informace o osobách zapsaných v České republice ve veřejných rejstřících podle § 7 zákona č.

Monitor státní pokladny

Datový katalog webové aplikace Monitor státní pokladny. Tato data jsou vhodná pro uživatele, kteří je potřebují pro další zpracování ve svých systémech. Kmenová data jsou k dispozici v podobě webových služeb, transakční data jsou k dispozici v podobě souborů CSV a také webových služeb. Data jsou aktualizována jednou za čtvrtletí společně s publikací dat daného čtvrtletí.

Státní pokladna - číselníky

Aktuální kmenová data pro využití v systémech, které přímo komunikují se systémem IISSP (např. EKIS Organizačních složek státu).