7 datových sad

Přehled faktur ÚZSVM

Soubor představuje přehled uhrazených faktur Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále ÚZSVM). ÚZSVM je tzv. organizační složkou státu, která je financovaná zcela ze zdrojů státního rozpočtu. Proto uhrazené částky uváděné u přehledu faktur (popř. dobropisů) jsou vždy výdaji státního rozpočtu.

Faktury uhrazené z fondu privatizace

Ekologické faktury, zádržné k ekologickým fakturám, přijaté faktury a ostatní platby – výdaje pomocné kapitoly Fondu privatizace, které nejsou součástí státního rozpočtu.