4 datových sad

Přezkoumání hospodaření

Výsledky přezkoumání hospodaření. Data mají v jednotlivých rocích trochu odlišný charakter, před jejich využitím je potřeba nastudovat přiložený komentář a vzít ho při analýze v úvahu.

Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice. Soubor obsahuje data zveřejňovaná na webových stránkách ministerstva ( https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/soukrome-penzijni-systemy/iii-pilir-doplnkove-penzijni-sporeni-a-p/vyvoj-penzijniho-pripojisteni ) upravená do strojově čitelném formátu.