7 datových sad

Kontroly v oblasti EET

Kontroly v oblasti EET podle jednotlivých celních úřadů a typů porušení předpisů za rok 2018 ve formátu csv. Statistiku za rok 2017 ve formátu pdf naleznete na https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/eet/Stranky/default.aspx?RootFolder=%2Fcz%2Fstatistiky%2Feet%2FStatistika%20kontrol%20EET%2FStatistiky%20za%20rok%202017&FolderCTID=0x01200024A233BB92C00D40BBAE3EB4B5B8D02D&View={96829C98-AE

Statistika z oblasti hazardních her

Počty kontrol a zjištěných porušení v oblasti hazardních her. Data od roku 2018 jsou ve formátu csv. Data za rok 2017 jsou ve formátu pdf na https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/hazard/Stranky/default.aspx?RootFolder=%2Fcz%2Fstatistiky%2Fhazard%2FStatistika%20kontrol%20z%20oblasti%20hazarnch%20her%2FStatistiky%20za%20rok%202017&FolderCTID=0x012000B5B2F4CFE4545D40A9E838B4159D2822&View

Výsledky celního a daňového řízení - clo a spotřební daň

Příjmy Celní správy ČR dle výpisu z České národní banky a porovnání celkového předpokládaného výnosu cla a spotřebních daní do státního rozpočtu se skutečným výnosem. Tabulka obsahuje zůstatky na účtech CS ČR a porovnání celkového plánovaného výnosu se skutečným výnosem. Data jsou pouze od roku 2005 do roku 2012. Není známo, že by se plánovala podobná statistika pro další období.

Monitor státní pokladny

Datový katalog webové aplikace Monitor státní pokladny. Tato data jsou vhodná pro uživatele, kteří je potřebují pro další zpracování ve svých systémech. Kmenová data jsou k dispozici v podobě webových služeb, transakční data jsou k dispozici v podobě souborů CSV a také webových služeb. Data jsou aktualizována jednou za čtvrtletí společně s publikací dat daného čtvrtletí.