74 datových sad

Statistika státního dluhu

Struktura a vývoj státního dluhu, Potřeba financování, Výpůjční požadavky, Úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu, Státní dluh podle instrumentu, Státní dluh podle držitele a Státní dluh podle splatnosti

Vládní finanční statistika GFS 2001

Údaje v národní měně (v mil. Kč) se poskytují za centrální vládu (státní rozpočet včetně operací Národního fondu a zdrojů z privatizace, mimorozpočtové fondy a fondy sociálního zabezpečení – veřejné zdravotní pojištění) a místní vlády.

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Ministerstvo financí, v souladu s Nařízením vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, zveřejňuje tyto informace o osobách zapsaných v České republice ve veřejných rejstřících podle § 7 zákona č.

Kontroly v oblasti EET

Kontroly v oblasti EET podle jednotlivých celních úřadů a typů porušení předpisů za rok 2018 ve formátu csv. Statistiku za rok 2017 ve formátu pdf naleznete na https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/eet/Stranky/default.aspx?RootFolder=%2Fcz%2Fstatistiky%2Feet%2FStatistika%20kontrol%20EET%2FStatistiky%20za%20rok%202017&FolderCTID=0x01200024A233BB92C00D40BBAE3EB4B5B8D02D&View={96829C98-AE

Statistika z oblasti hazardních her

Počty kontrol a zjištěných porušení v oblasti hazardních her. Data od roku 2018 jsou ve formátu csv. Data za rok 2017 jsou ve formátu pdf na https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/hazard/Stranky/default.aspx?RootFolder=%2Fcz%2Fstatistiky%2Fhazard%2FStatistika%20kontrol%20z%20oblasti%20hazarnch%20her%2FStatistiky%20za%20rok%202017&FolderCTID=0x012000B5B2F4CFE4545D40A9E838B4159D2822&View

Daňové úlevy 2011-2012

Vyčíslení daňových úlev pro ČR za roky 2011 a 2012 u daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Povinnost publikovat odhady vyplývá ze Směrnice 2011/85/EU. Daňové úlevy jsou v podstatě veškeré slevy na dani, odpočty, osvobození či jiná daňová zvýhodnění – tedy vše, co umožňuje subjektům snížit jejich daňovou povinnost.