Popis: 
Data ukazují příjmy, které Česká republika v jednotlivých letech od roku 2004 (od svého vstupu do EU) obdržela z rozpočtu EU. Příjmy jsou rozděleny do hlavních příjmových kapitol (Politika soudržnosti, Zemědělství, Politiky EU – prostředky na programy Komise v oblastech výzkumu a vývoje, vzdělávání, budování infrastruktury, atd.). Údaje dále ukazují každoroční odvody České republiky do rozpočtu EU. Odvody jsou rozděleny dle jednotlivých druhů vlastních zdrojů a ročně se odvody pohybují mezi 1 a 1,2 % českého hrubého národního důchodu. Data ukazují, že ČR je od svého vstupu do Evropské unie čistým příjemcem prostředků z rozpočtu EU (objem příjmů z rozpočtu EU převyšuje odvody do evropského rozpočtu). Údaje o čisté pozici však představují pouze jeden pohled na přínosy členství ČR v Evropské unii.

Katalogizační záznam

Skupina dat
Klíčová slova
Téma
N/A

Sdílet na sociálních sítích