Hlavní záložky

Přehled dislokací

Popis: 
Report zobrazuje přehled objektů, jejich užitné plochy (celkem, kancelářská, ostatní), volné plochy a některé další charakteristiky. Dále jsou uvedeny všechny užívací právní vztahy na objekt navázané, a to jak z pohledu administrátora objektu, tak z pohledu dalších uživatelů, včetně jimi užívané plochy (celkem, kancelářská, ostatní) i částky (v případě úplatného vztahu).
Schéma: 

„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových využívá údajů zaevidovaných do CRAB příslušnými státními institucemi, které podle § 14a odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), v platném znění, poskytují do CRAB úplné a pravdivé údaje.“

Další informace

PoleHodnota
typ souboruapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
velikost souboru843629
typ zdrojefile upload
datum poslední změnyNov 22, 2018