Často kladené dotazy

Obsah

 1. 1. Co je cílem tohoto projektu?
 2. 2. V jakém stavu se projekt nachází?
 3. 3. Hrozí zveřejnění citlivých informací?
 4. 4. Co jsou otevřená data, popojitelná data apod.? K čemu je možné je využít?
 5. 5. Jaké jsou podmínky užívání dat?
 6. 6. Jak vybíráme datové sady ke zveřejnění?
 7. 7. Proč není nějaká datová sada uveřejněna, popř. kdy bude uveřejněna?
 8. 8. Jak můžete přispět k datové transparentnosti?
 9. 9. Plánujete do budoucnosti zveřejnit více datových sad?
 10. 10. Jakými předpisy se řídí zveřejňování otevřených dat MF?


1. Co je cílem tohoto projektu?

Cílem projektu Otevřená data MFČR je zpřístupnit datové zdroje Ministerstva financí veřejnosti ve formátu otevřených dat.

2. V jakém stavu se projekt nachází?

Projekt jsme spustili 16. 1. 2015. Od té doby na projektu dále pracujeme, snažíme se o zveřejnění dalších datových sad, vylepšení formátu stávajících datových sad, ale také přidáváme funkce katalogu. V budoucnu počítáme se zapojením Otevřených dat MFČR do celonárodního katalogu otevřených dat, jenž je budován Ministerstvem vnitra.

3. Hrozí zveřejnění citlivých informací?

Všechny datové sady, které zveřejňujeme, pečlivě procházíme s právním oddělením, aby se nemohlo stát, že zveřejníme data, která jsou pod ochranou zákona o ochraně osobních údajů.

4. Co jsou otevřená data? K čemu je možné je využít?

Za otevřená data se považují data, která splňují následující podmínky:

 • úplnosti; úplnost je zabezpečena publikováním v maximálním možném rozsahu,
 • snadné dostupnosti, data jsou dostupná na internetu a dohledatelná běžnými informačními a komunikačními technologiemi (ICT),
 • strojové čitelnosti; data jsou uvedena ve formátu, který je strukturovaný takovým způsobem, že pomocí běžné softwarové aplikace z nich lze získat požadované údaje,
 • používají standardy s volně dostupnou specifikací (otevřené standardy); data jsou ve formátu, který je volně (bezplatně) dostupný pro libovolné použití nebo do takového formátu převoditelný volně (bezplatně) dostupnou softwarovou aplikací,
 • zpřístupnění za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení (podmínky užití); podmínky užití dat jsou jasně a zřetelně definovány a publikovány,
 • dostupnosti uživatelům při vynaložení minima možných nákladů na jejich získání.

Otevřená data lze díky možnosti strojového zpracování využít napříkald k efektivní tvorbě analýz nebo k tvorbě aplikací pro občany i společnosti. Uživatelům nabízejí přístup k informacím bez omezení.

5. Jaké jsou podmínky užívání dat?

Data zveřejněná prostřednictvím tohoto katalogu otevřených dat podléhají podmínkám uvedeným na stránce podmínky užívání a zároveň podmínkám v poli podmínky užití, které je součástí informací na stránce datové sady.

6. Jak vybíráme datové sady ke zveřejnění?

Návrhy na zveřejnění datových sad přijímáme od veřejnosti na e-mailu otevrenadata@mfcr.cz, konzultujeme je ale i s akademickou obcí a komunitou otevřených dat v České republice.

7. Proč není nějaká datová sada publikována, popř. kdy bude publikována?

Zveřejňování datových sad podléhá procesu schvalování a zajištění technické proveditelnosti exportu ze stávajících systémů. Datovou sadu vždy zveřejňujeme až poté, co příslušné útvary, určené směrnicí MF ke zveřejňování otevřených dat, schválí její publikaci.

8. Jak můžete přispět k datové transparentnosti?

Veškeré podněty a připomínky k datovým sadám či k technickému řešení katalogu přijímáme na emailové adrese otevrenadata@mfcr.cz.

9. Plánujete do budoucnosti zveřejnit více datových sad?

Portfolio zveřejňovaných datových sad stále rozšiřujeme a i do budoucna jej plánujeme obohatit o další datové sady.

10. Jakými předpisy se řídí zveřejňování otevřených dat MF?

Zveřejňování otevřených dat na portále Otevřených dat MF se řídí směrnicí č. 6/2014 ministra financí – Publikace a katalogizace otevřených dat Ministerstva financí.

Dále se zveřejňování dat týkají tyto předpisy: