Seznam všech datových sad

Legislativa a právní služby

Náhrady škod (poslední aktualizace: 24. 10. 2017)

Dotace

Dotace - DotInfo (poslední aktualizace: 13. 7. 2017)
Dotace - IS CEDR III (poslední aktualizace: 7. 6. 2017)
Dotace - IS CEDR III - Číselník členění finančních prostředků (poslední aktualizace: 1.9.2016)
Dotace - IS CEDR III - Číselník dotačních titulů (poslední aktualizace: 1.9.2016)
Dotace - IS CEDR III - Číselník finančních zdrojů (poslední aktualizace: 1.9.2016)
Dotace - IS CEDR III - Číselník poskytovatelů dotací (poslední aktualizace: 1.9.2016)
Dotace - IS CEDR III - Číselník účelových znaků (poslední aktualizace: 1. 9. 2016)

Provoz a efektivita státu

Centrální registr administrativních budov (poslední aktualizace: 30. 4. 2015)
Monitor státní pokladny
Státní pokladna - číselníky
Účetní výkazy za Českou republiku (poslední aktualizace: 3. 1. 2017)

Macroeconomic statistics

Fiskální výhled ČR (poslední aktualizace: 20. 11. 2017)
Konvergenční program ČR (poslední aktualizace: 24. 4. 2017)
Makroekonomická predikce (poslední aktualizace: 13. 2. 2018)

Gambling Regulations

Obecně závazné vyhlášky obcí regulující loterie a jiné podobné hry (poslední aktualizace: 18. 12. 2014)
Přehled povolených technických herních zařízení (poslední aktualizace: 9. 6. 2016)
Přehled provozovatelů loterií a jiných podobných her (poslední aktualizace: 10. 12. 2015)
Výsledky z provozování loterií a jiných podobných her (poslední aktualizace: 19. 6. 2015)

Ministry of Finace Operation Reports

Jednotkové ceny nakupovaných komodit na Ministerstvu financí ČR (poslední aktualizace: 2. 2. 2016)
Přehled faktur Ministerstva financí ČR (poslední aktualizace: 7. 11. 2018)
Přehled faktur ÚZSVM
Report provozních nákladů MF (poslední aktualizace: 2. 2. 2016)
Seznam smluv Ministerstva financí České republiky (poslední aktualizace: 3. 11. 2017)

Government budget

Čistá pozice ČR vůči EU (poslední aktualizace: 29. 7. 2016)
Pokladní plnění státního rozpočtu 2018/11 (poslední aktualizace: 4. 6. 2018)
Statistika státního dluhu (poslední aktualizace: 28. 8. 2015)
Státní rozpočet (poslední aktualizace: 10.7.2018)
Vládní finanční statistika GFS 2001 (poslední aktualizace: 4. 08. 2016)

Audit reports

Kontrolní činnost v systému elektronického mýtného a systému časového zpoplatnění (poslední aktualizace: 8. 1. 2015)
Kontroly v oblasti práv duševního vlastnictví (poslední aktualizace: 15. 12. 2014)
Kontroly v oblasti zaměstnávání cizinců (poslední aktualizace: 14. 11. 2014)
Přezkoumání hospodaření (poslední aktualizace: 5. 9. 2017)

Tax Statistics

Daňová statistika (poslední aktualizace: 9. 10. 2017 )
Daňové úlevy 2011-2012 (poslední aktualizace: 23. 12. 2014)
Výsledky celního a daňového řízení (poslední aktualizace: 28. 03. 2013)

Ostatní (mimo kategorie)

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů (poslední aktualizace: 5. 1. 2018)
ICT náklady resortů MF, MO, MMR, MŽP, MSp a MD 2005 - 2014 (poslední aktualizace: 20. 2. 2015)
Náklady státu za právní zastoupení (poslední aktualizace: 15.5.2015)
Platba státu za státní pojištěnce (poslední aktualizace: 19. 12. 2017)
Státní záruky (poslední aktualizace: 30. 09. 2014)
Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření (poslední aktualizace: 27. 2. 2018)
Vývoj stavebního spoření (poslední aktualizace: 27. 2. 2018)