54 datových sad

Kontrolní činnost v systému elektronického mýtného a systému časového zpoplatnění

Kontrolní činnost v systému elektronického mýtného a systému časového zpoplatnění. Tabulka obsahuje Měsíce, Počet zjištěných porušení právních předpisů, Počet případů postoupených ke správnímu řízení na místně příslušné celní úřady a Výše uložených blokových pokut v korunách. Data v XLS formátu budou k dispozici během února 2015.

Neodevzdaná daňová přiznání

Neodevzdaná daňová přiznání – právnické osoby (IČ, Rok). V současné chvíli probíhá analýza možností exportu a zveřejňování.

Nespolehliví plátci DPH

Nespolehliví plátci DPH – právnické osoby (IČ, Datum zařazení). V současné chvíli probíhá analýza možnosti exportu kompletního seznamu ve strojově čitelném formátu z daňového portálu MFČR.

Výsledky celního a daňového řízení

Příjmy Celní správy ČR dle výpisu z České národní banky a porovnání celkového předpokládaného výnosu cla a spotřebních daní do státního rozpočtu se skutečným výnosem. Tabulka obsahuje zůstatky na účtech CS ČR a porovnání celkového plánovaného výnosu se skutečným výnosem. Data v XLS formátu budou k dispozici během února 2015.

Zaplacené daně právnických osob

Zaplacené daně právnických osob (subjekt, druh daně, rok, objem). V současné chvíli probíhá analýza možností exportu a zveřejňování.

Obchodní rejstřík

Kompletní datový soubor vyexportovaný ze systému ARES. V současné chvíli probíhá analýza možností exportu a zveřejňování

Rejstřík ekonomických subjektů

Kompletní datový soubor vyexportovaný ze systému ARES. V současné chvíli probíhá analýza možností exportu a zveřejňování.