pohledávky

Celní závazky po splatnosti

Celní závazky po splatnosti (subjekt, druh daně, rok, objem). V současné chvíli probíhá analýza možností exportu a zveřejňování.

Nespolehliví plátci DPH

Nespolehliví plátci DPH – právnické osoby (IČ, Datum zařazení). V současné chvíli probíhá analýza možnosti exportu kompletního seznamu ve strojově čitelném formátu z daňového portálu MFČR.