50 datových sad

Rejstřík ekonomických subjektů

Kompletní datový soubor vyexportovaný ze systému ARES. V současné chvíli probíhá analýza možností exportu a zveřejňování.

Statistika státního dluhu

Struktura a vývoj státního dluhu, Potřeba financování, Výpůjční požadavky, Úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu, Státní dluh podle instrumentu, Státní dluh podle držitele a Státní dluh podle splatnosti

Daňové úlevy 2011-2012

Vyčíslení daňových úlev pro ČR za roky 2011 a 2012 u daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Povinnost publikovat odhady vyplývá ze Směrnice 2011/85/EU.

Celní závazky po splatnosti

Celní závazky po splatnosti (subjekt, druh daně, rok, objem). V současné chvíli probíhá analýza možností exportu a zveřejňování.