Hlavní záložky

Přezkoumání hospodaření za rok 2013

Popis: 
Přehled porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2013 přezkoumávajícími orgány (krajskými úřady a ministerstvem financí).