Hlavní záložky

Přezkoumání hospodaření za rok 2014

Popis: 
Výsledek přezkoumání hospodaření u všech územních celků provedeného Ministerstvem financí, Magistrátem hl. m. Prahy nebo krajskými úřady s uvedením výsledku přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 420/2004 Sb.“). U územních celků, jejichž přezkoumání hospodaření provedl auditor na základě rozhodnutí územního celku, je tato skutečnost v sestavě uvedena; samotný výsledek podle § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. k dispozici není. (Výsledek přezkoumání auditorem bude k dispozici až od přezkoumání hospodaření za rok 2015.)