Hlavní záložky

Přezkoumání hospodaření za rok 2015

Popis: 
Soubor obsahuje výsledky přezkoumání hospodaření územních celků provedených za rok 2015 ve smyslu závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). U územních celků (dále též „ÚC“) přezkoumaných přezkoumávajícími orgány (tedy Krajskými úřady, Magistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem financí), je dále v příslušném řádku (příslušných řádcích) uveden detail zjištěné chyby a nedostatku. U územních celků, jejichž přezkoumání hospodaření provedl auditor nebo auditorská společnost na základě rozhodnutí ÚC, detail chyby a nedostatku není k dispozici.