Hlavní záložky

Uhrazené faktury za rok 2015 z Fondu privatizace

Popis: 
UPOZORNĚNÍ: Faktury, které patří do více rozpočtových položek jsou uvedené jednou pro každou rozpočtovou položku. Tedy patří-li faktura do tří rozpočtových položek, bude řádek faktury ve výpisu třikrát. Pro souhrnné součty proto použijte sloupec "částka za položku rozpočtu", kde je finanční objem faktury rozdělený dle rozpočtových položek.