15 datových sad

Neodevzdaná daňová přiznání

Neodevzdaná daňová přiznání – právnické osoby (IČ, Rok). V současné chvíli probíhá analýza možností exportu a zveřejňování.

Obchodní rejstřík

Kompletní datový soubor vyexportovaný ze systému ARES. V současné chvíli probíhá analýza možností exportu a zveřejňování

Dotace - IS CEDR III

Datová sada otevřených dat obsahuje informace o dotacích evidovaných v Centrálním Registru Dotací.