56 datových sad

Dotace - IS CEDR III

Datová sada otevřených dat obsahuje informace o dotacích evidovaných v Centrálním Registru Dotací.

Makroekonomická predikce

Soubor je zveřejňován spolu s Makroekonomickou predikcí České republiky. Obsahuje jednotlivé tabulky a grafy, jež se v dané predikci vyskytují.